Remiantis LiPSA Revizijos komisijos darbo reglamento 6 skyriaus „Prašymų bei paklausimų nagrinėjimas” 6.2. punktu „[Revizijos] Komisija gali atsakyti į suinteresuotų asmenų paklausimus, susijusius su LiPSA veiklos teisėtumu, tikslingumu bei veiklos atitikimu Planui ir Strategijai. Nuo šiol LiPSA Revizijos komisija skundus priiminės elektroniniu būdu.

SVARBU – remiantis LiPSA Revizijos komisijos skundų priėmimo ir nagrinėjimo reglamento 2.2. punktu „Anoniminiai skundai nėra priimami.”

Skundą galima pateikti paspaudus šią nuorodą: https://forms.gle/CUAQasgo5mh9PmuS8