2024 m. sausio 6 d. LiPSA neeiliniame Visuotiniame Narių susirinkime buvo priimta ir patvirtinta 2024 – 2027 m. LiPSA veiklos strategija:

MISIJA. LiPSA – didžiausia psichologijos studentus vienijanti organizacija Lietuvoje, prisidedanti prie būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo siekiant visuomenės gerovės

VIZIJA. LiPSA – visuomeniškai aktyvi organizacija, vienijanti psichologijos studentus, suteikdama jiems erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomi

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS (2024– 2027 m.)

Darbo su nariais efektyvumo didinimas.

  1. Vystyti darbo su nariais formas.
  2. Ugdyti LiPSA narius.

Organizacijos vidinės veiklos efektyvumo didinimas.

  1. Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti LiPSA vidinius dokumentus.
  2. Užtikrinti efektyvų komunikacijos kanalų panaudojimą.
  3. Optimizuoti LiPSA biudžetą.
  4. Efektyvinti organizacinės veiklos planavimą ir vykdymą.

Organizacijos išorinės veiklos efektyvumo didinimas.

  1. Stiprinti bendradarbiavimą su universitetais, turinčiais psichologijos (bakalauro ir/ar magistro) studijų programą.
  2. Stiprinti bendradarbiavimą su NVO regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
  3. Stiprinti LiPSA atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
  4. Šviesti visuomenę psichologinėmis ir psichikos sveikatos temomis.

Senoji LiPSA Strategija 2020-2023.