LiPSA/ 25 kovo, 2018/ LiPSA renginiai

Skelbiama LiPSA Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir Susirinkimo metu svarstomus dokumentus. Nariams papildoma informacija bus išsiųsta ir el. paštais.

DARBOTVARKĖ

 09:45 – 10.15 Dalyvių ir svečių registracija;

10.15 – 10.30 Atidarymas ir sveikinimo žodis;

10.30 – 10.35 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

10.35 – 10.40 Balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimai;

10.40 – 10:45 Kvorumo tikrinimas ir darbotvarkės tvirtinimas;

10:45 – 11.15 LiPSA Veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

11:15 – 11:25 LiPSA Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

11:25 – 12:10 LiPSA įstatų redakcijos pristatymas ir tvirtinimas;

12:10 – 12:30 LiPSA Narystės reglamento pristatymas ir tvirtinimas;

12:30 – 12:50 LiPSA Prezidiumo darbo reglamento pakeitimų pristatymas ir tvirtinimas;

12:50 – 13:50 Pietūs

13:50 – 14:30 Kandidatų į Prezidiumo, Nacionalinio atstovo ir Revizijos komisijos narius prisistatymas ir iškėlimas;

14:30 – 14:45 LiPSA Prezidento rinkimai;

14:45 – 15:00 LiPSA Viceprezidento rinkimai;

15:00 – 15:15 LiPSA Finanininko rinkimai;

15:15 – 15:30 LiPSA Projektų vadovo rinkimai;

15:30 – 15:45 Pertraukėlė

15:45 – 16:00 LiPSA Nacionalinio atstovo rinkimai;

16:15 – 16:40 LiPSA Revizijos komisijos rinkimai;

16:40 –17:00 LiPSA Visuotinio susirinkimo reglamento pakeitimų pristatymas ir tvirtinimas;

17:00 – 17:30 Balsavimas dėl Psichologų memorandumo;

17:30 – 17:40 Visuotinio susirinkimo uždarymas ir LiPSA Prezidento sveikinimo žodis.

 

Svarstomi dokumentai:

LiPSA Įstatai

LiPSA Visuotinio susirinkimo reglamentas

LiPSA Narystės reglamentas

LiPSA Prezidiumo darbo reglamentai

Share this Post