2020 m. rugpjūčio 21 d. LiPSA visuotiniame narių susirinkime buvo priimta ir patvirtinta 2020 – 2023 m. LiPSA veiklos strategija:

MISIJA. LiPSA – didžiausia psichologijos studentus vienijanti organizacija Lietuvoje, prisidedanti prie būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo siekiant visuomenės gerovės

VIZIJA. LiPSA – visuomeniškai aktyvi organizacija, vienijanti psichologijos studentus, suteikdama jiems erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomi

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS (2020– 2023 m.)

Darbo su nariais efektyvumo didinimas.

 1. Diegti naujas darbo su nariais formas.
 2. Skatinti tarpmiestinį LiPSA padalinių bendradarbiavimą.
 3. Steigti skirtingas psichologijos sritis atstovaujančius komitetus.
 4. Reguliariai ugdyti narių profesines ir bendrąsias kompetencijas.
 5. Formuoti ir išlaikyti vidinę organizacijos kultūrą.

Organizacijos vidinės veiklos efektyvumo didinimas.

 1. Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti LiPSA vidinius dokumentus.
 2. Užtikrinti pastovų LiPSA biudžetą.
 3. Užtikrinti LiPSA materialinių išteklių bazę.
 4. Užtikrinti efektyvų komunikacijos kanalų panaudojimą.
 5. Sukurti ir plėtoti komandiniu darbu grįstos organizacijos sistemą.
 6. Efektyvinti organizacinės veiklos planavimą ir vykdymą.

Organizacijos išorinės veiklos efektyvumo didinimas.

 1. Stiprinti bendradarbiavimą su NVO regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
 2. Stiprinti LiPSA atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
 3. Stiprinti bendradarbiavimą su valstybinėmis ir verslo organizacijomis.
 4. Šviesti visuomenę psichologinėmis temomis.

 

Senoji LiPSA Strategija 2017-2020.