Norėdami tapti LiPSA nariu (-e), užpildykite šią anketą ir sekite tolimesnius žingsnius!

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) nariais gali būti asmenys, studijuojantys psichologiją LR aukštosiose mokyklose. Asmenys, neatitinkantys šio kriterijaus, gali tapti asocijuotais dalyviais. Narių stojimo tvarką apibrėžia Visuotinio susirinkimo tvirtinamas Narystės reglamentas. Asmenys, norintys tapti nariais ar asocijuotais dalyviais, turi sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Mes Jūsų laukiame!