LiPSA Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, renkamas aukščiausio LiPSA Valdymo organo – Visuotinio narių susirinkimo, vienerių metų kadencijai.

2018-2019 m. kadencija:

Prezidentė – Kotryna Danielevičiūtė, prezidentas@lipsa.lt

Viceprezidentė – Milda Karaliūtė, vice@lipsa.lt

Finansininkė – Karolina Poškutė, finansai@lipsa.lt

Projektų vadovė – Beatrina Grevaitė, projektai@lipsa.lt