LiPSA Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, renkamas aukščiausio LiPSA Valdymo organo – Visuotinio narių susirinkimo, vienerių metų kadencijai.

2019-2020 m. kadencija:

Prezidentė – Karolina Poškutė, prezidentas@lipsa.lt, +37067714840

Viceprezidentė – Milda Karaliūtė, vice@lipsa.lt

Projektų vadovė – Austėja Steponavičiūtė, projektai@lipsa.lt