LiPSA Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, renkamas aukščiausio LiPSA Valdymo organo – Visuotinio narių susirinkimo, vienerių metų kadencijai.

2020-2021 m. kadencija:

                                                         

Prezidentė – Justė Jurčiūtė                                                             Viceprezidentė – Karolina Poškutė

El. paštas: prezidentas@lipsa.lt                                                        El. paštas: vice@lipsa.lt

Tel.: +37067437977                                                                             Tel.: +37067714840

 

                                                         

Projektų vadovė – Brigita Markevičiūtė                                            Finansininkė – Viktorija Bogatyriova

El. paštas: projektai@lipsa.lt                                                                El. paštas: finansai@lipsa.lt