LiPSA Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, renkamas aukščiausio LiPSA Valdymo organo – Visuotinio narių susirinkimo, vienerių metų kadencijai.

2017-2018 m. kadencija:

Prezidentas – Tadas Vadvilavičius, prezidentas@lipsa.lt

Viceprezidentė – Kotryna Danielavičiūtė, vice@lipsa.lt

Finansininkė – Gabrielė Geriksaitė, finansai@lipsa.lt

Projektų vadovė – Monika Žemaitaitytė, projektai@lipsa.lt