Ieškome pastiprinimo – Biuro komandos narių!

LiPSA Biure Tu galėsi įgyvendinti savo idėjas, įgyti patirties profesinėje ir organizacinėje veikloje bei žinoma augti kaip asmenybė kartu su kitais lipsiečiais!

LiPSA ieško Biuro komandos narių, kurie kiekvienas turėtų sau paskirtą funkciją ir pagal ją dirbtų:

Tarptautinių ryšių koordinatorius – atstovauja LiPSA Europos psichologijos studentų asociacijų federacijoje (toliau – EFPSA), vykdo tiesiogiai EFPSA pavestas užduotis. Pagal poreikius, atstovauja LiPSA ne su EFPSA susijusiuoe tarptautiniuose renginiuose ir vykdo kitas tarptautines veiklas.

Marketingo veiklos koordinatorius – užsiima finansinių ir materialių išteklių pritraukimu bei reikiamų kompetencijų tam kėlimu. Valdo rėmėjų duomenų bazę, teikia įmonėms tikslią informaciją apie LiPSA ir jos veiklą bei užtikrina nepriekaištingą susitarimų su rėmėjais vykdymą.

Mokslinės veiklos koordinatorius – valdo mokslininkų konsultantų duomenų bazę, kuria mokslinę infrastruktūrą (mokslininkų tinklas), organizuoja praktikas su apmokėjimu LiPSA nariams, rūpinasi galimybėmis mokslinių straipsnių rengimui, suteikia galimybes mokslinių tyrimų atlikimui, rūpinasi galimybėmis dalyvauti mokslinėse konferencijose ir mokslinių kompetencijų kėlimu.

Viešųjų ryšių koordinatorius – užtikrina aktualios, veiksmingos, kokybiškos vidinės ir išorinės informacijos sklaidą, užtikrina komandos kuriamos reklamos kokybiškumą ir sklaidą, mezga ir palaiko ryšius su kitų organizacijų atstovais/padaliniais, užtikrina informacijos prieinamumą, valdo socialinius tinklus, bendradarbiauja su kitų sričių koordinatoriais ir kitais LiPSA organais, formuoja LiPSA įvaizdį, maketuoja ir rengia reklamą, rengia straipsnius apie padalinių veiklą ir talpina juos į LiPSA tinklapį.

Mokymų komandos koordinatorius – rūpinasi mokymų paslaugų teikimu išorės organizacijoms, vykdo mokymų komandos narių paieškas ir antrankas, bendradarbiauja su Mokslinės srities koordinatoriumi kuriant naujas mokymų programas.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius – vykdo organizacijos mokymų poreikių analizę, rūpinasi naujų narių pritraukimu į LiPSA bei jų įtraukimu ir išlaikymu organizacijoje. Taip pat užtikrina LiPSA narių įtraukimo, išlaikymo, motyvavimo, patirties perdavimo, kompetencijos kėlimo sistemų kūrimu ir palaikymu bei LiPSA kultūrinio identiteto formavimu, ir bendradarbiavimu su LiPSA Padalinių tarybomis.

Jaunimo politikos koordinatorius – atstovauja LiPSA nacionaliniu lygmeniu Lietuvos skėtinėse organizacijose, kurių nare yra LiPSA bei bendrauja su LiPSA partneriais iš kitų organizacijų.

Su šiomis ir kitomis sritimis susijusias savo idėjas galėsi įgyvendinti prisijungęs prie LiPSA Biuro! Tad kviečiame suskubti pildyti anketą ir tapti Mūsų augančios komandos dalimi!

Užpildyti anketą, kievienas norintis prisijungti prie LiPSA Biuro komandos gali paspaudus ČIA.